Saturday, June 19, 2010

Kung buhay pa si Pepe

Sa ikasandaa't apatnapung kaarawan ni Dr. Jose Protacio Rizal Mercado Y Alonzo Realonda, biglang kong naisip na paano na lang kaya kung buhay pa si Pepe?

Ano kaya ang itsura niya? Ano kaya ang iniisip niya? May position kaya siya sa gobyerno?

Kung buhay pa si Pepe...

Tutulugsain niya panigurado ang bawat buhay na jejemon sa Pilipinas. Hindi. Hindi po ako galit sa mga jejemo'ng ito.

Sabi nga ni Rizal, "Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, mas malansa pa sa isda".

Mula roon, naisip kong magiging anti-jejemon si Rizal. Hindi lang nila binago ang wikang Filipino, binaboy pa ito.

Kung buhay pa si Pepe...

Siguro nangibang bansa na siya, lalo pa't kelangan ng mga doctor sa ibayong bansa. Sigurado'ng mayaman na siya ngayon at may sariling bahay sa Amerika.

O di kaya'y nag-aral ulit ito ng Nursing. Marami rin ang nangangailangan ng nurse sa bansa tulad ng Canada at Amerika, sigurado'ng magkakatrabaho siya doon.

Kung buhay pa si Pepe...

Baka nagpapalit na to ng pangalan. Mula sa Jose, kikilalanin na natin siyang Joe. Mas maganda nga naman sa tenga, mas commericalized.

Kung buhay pa si Pepe...

Mas magiging maayos kaya ang Pilipinas? Mas maunlad? Mas kaaya-aya?

Tingin mo? Kung buhay pa si Pepe?

Saturday, June 5, 2010

Sucker for Hawker

Char Tiew noodles for lunch

Breakfast hasn't been this good with a Kaya Toast

Laksa for your spicy craving tongue

Chicken rice to top it all

When you're a stranger in a country of Buddhas and Dragon dances, there's always that hesitation to try the local dishes.

Not in my case.

I call myself adventurous when it comes to food. Food, anyway, is but the best invention of mankind.

Singapore homes the best Hawker Centers in Asia. Yes. These food havens are the way to go when in a tight travel budget.

When you wake up in the morning and wanted a smell of Singapore right at your table, worry not, Kaya Toast is the best choice.

Perfect paired with iced or hot coffee, Kaya Toast is best dipped in a bowl of half-cooked egg savored with soy sauce and salt.

After a very long walk around the island, hunger will strike you at lunch time. Settle on the nearest hawker center and get yourself a bowl of Char Tiew Noodles.

Topped with roasted pork and veggies, savor sweetness and authenticity of this chinese noodle delicacy right within your pocket's reach.

When under the rain, there's always my favorite noodle soup, Laksa. This spicy and perspiring bowl of noodles will surely get you up for another long walk in the island.

And as they say, you haven't been to Singapore without a taste of the infamous Chicken Rice.

Steamed and sprinkled with a taste of perfection, this genuine chinese delicacy will make you crave for more and drool for even more.

With all these...

Like me, you'll surely be a sucker for Hawker.