Monday, August 10, 2009

The song that made EDSA

The day Tita Cory died until her funeral, one song made it on top of my mind.

The song, as I call it, that made EDSA Revolution.

Magkaisa.

The song makes me smile, in one way or another.

It give me goose bumps.

And seeing that huge, gigantic, number of people falling in line to see Tita Cory for the last time, I said, "EDSA has never died. It just slept for a little while,"

Magkaisa.

It would always and forever play in my mind.

As long as the Filipino people will fight for what is right.

Will stand up for what they believe.

Will continue to have that faith.

Magkaisa.

* * *

Ngayon ganap ang hirap sa mundo
Unawa ang kailangan ng tao
Ang pagmamahal sa kapwa'y ilaan
Isa lang ang ugat na ating pinagmulan
Tayong lahat ay magkakalahi
Sa unos at agos ay huwag padadala

Chorus
Panahon na (may pag-asa kang matatanaw)
Ng pagkakaisa (bagong umaga, bagong araw)
Kahit ito (sa atin Siya'y nagmamahal)
Ay hirap at dusa
Magkaisa (may pag-asa kang matatanaw)
At magsama (bagong umaga, bagong araw)
Kapit-kamay (sa atin Siya'y nagmamahal)
Sa bagong pag-asa

Ngayon may pag-asang natatanaw
May bagong araw, bagong umaga
Pagmamahal ng Diyos, isipin mo tuwina

(Repeat Chorus)

Magkaisa (may pag-asa kang matatanaw)
At magsama (bagong umaga, bagong araw)
Kapit-kamay (sa atin Siya'y nagmamahal)
Sa bagong pag-asa

0 comments: