Saturday, November 15, 2008

Manunulat ka ba talaga?


Manunulat ba talaga ako?

Hindi ko alam...
Hindi ko mawari...
Totooo ba ito?
O pawang pangarap lamang.

Manunulat ba talaga ako?

Marunong naman ako,
Alam ko naman kung pano.
Pero sa dami ng may gusto,
Hindi ko alam kung kakayanin ko.

Manunulat ba talaga ako?

Sa pag-gising sa umaga,
Iisa lang ang naiisip ko.
Pagsusulat ng kung anu-ano,
Pagwari ng mga nasa isip ko.

Manunulat ba talaga ako?

Marami naman akong alam gawin
Marami naman akong kayang gawin
Marami din naman akong nais gawin
Marami namang ibang pwedeng gawin

Manunulat ba talaga ako?

Alam kong gusto ko,
Alam kong ito lang ang ninanais ko.
Alam kong ito ang nasa puso't diwa ko,
Alam kong ito ang tanging pangarap ko.

Manunulat ba talaga ako?

Oo, manunulat ako.
Magsusulat ako hangga't gusto ko...
Hangga't kaya ko...
Hangga't masaya ako.
Oo, manunulat ako.

0 comments: