Monday, June 15, 2009

On your 22nd year


Happiness came when the sun rose on the 14th of June in the year 1987.

And as the years passed, the world witnessed how a lovable and adorable person such as you grew up to be a sturdy and will-driven man.

On your 22nd year, here's a gift that I hope you'd love to read and continue reading.

* * *

Kulang ang salamat kung tutuusin
Sa ligaya'ng dulot mo sakin
Sa bawat tawa at halakhak
Sa lahat ng luha at iyak

Maraming salamat!

Mula nang ika'y makilala,
Buhay ay puno ng saya.
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos,
Pasasalamat ko ay lubus-lubos.

Maraming salamat!

Kaya's sa ikalawampu't dalawa mong kaarawan,
Pinagdarasal ko lamang ay iyong kaligayahan.
Sa iyong pagdating sa aking buhay,
at sa mga taon pang darating,

Maraming maraming salamat!

0 comments: